Een doctoraal onderzoeksproject van Jorge Alves Lino, gecombineerd met Bachelor-projecten binnen de afdeling industrieel ontwerp van de TU-Eindhoven, heeft als thema ‘responsive environments’, ofwel interactieve omgevingen, waarbij ervaring met een intelligente architectuur wordt opgedaan in een kantooromgeving.

Hierbij wordt de fysieke ruimte voorzien van `ambient intelligence’, waarbij media en technologie zorgen voor een interactieve, rijke en wisselende ervaring van de gebruiker. Hierdoor zijn gebruikers meer betrokken bij de ruimte en ervaren ze deze als interessanter dan voorheen. De toegepaste systeemtechnologie bevindt zich op de achtergrond en is onzichtbaar voor de gebruiker. Binnen een interactieve omgeving ondergaat men een combinatie van interactie, perceptie en esthetische ervaringen. De interactie ervaring heeft betrekking op het verband tussen de gebruiker en zijn omgeving. De perceptie-ervaring is de combinatie van visuele en akoestische veranderingen. De esthetische ervaring heeft betrekking op de emotionele terugkoppeling waarbij het systeem de gebruiker loslaat. Dit houdt in dat de ervaringen van de gebruiker worden beïnvloed door: een eerste niveau, de wisselwerking met het systeem, gevolgd door een tweede niveau: welk bevattingsvermogen en begrip de gebruiker heeft over de ervaring waaraan hij wordt blootgesteld, en als derde niveau, welke emoties de omgeving losmaakt.

[inst]ALLICHT

Het project EMDIS, uitgewerkt door Vic van Hensberg, is de belichaming van de interactieve omgeving die de actuele toestand van de omgeving in een abstracte en op een metaforische manier weergeeft, waarbij de gebruiker tegelijkertijd de omgeving kan aanpassen en er grip op heeft door middel van eenvoudige en natuurlijke handelingen. Ontwikkeld met de nadruk op een esthetisch verantwoorde vormgeving en interactie, biedt de EMDIS een magische en fraaie poort naar en vanuit de omgeving. Door het object een magische uitstraling te geven, zullen de gebruikers dit blijven gebruiken met hetzelfde genoegen als toen ze hiermee voor het eerst in aanraking kwamen.

EMDIS is het ontwerp van een object waarmee de omgevingsparameters kunnen worden aangepast op een natuurlijke en voor de hand liggende manier. De eerste interactie is het openen en sluiten van het object. Dit komt tegemoet aan de openheid van de atmosfeer van de omgeving. De tweede interactie is het verwarmen en afkoelen van de kern. Hiermee wordt er een verband gelegd tussen de kamer- en kleurtemperaturen. De derde interactie is de rotatiesnelheid van de kern. Dit representeert het activiteitsniveau in de kamer en beïnvloedt tevens de achtergrondmuziek.

Published in [Inst]ALLICHT Magazine, 3 March 2010, written by Gerrit Baron van Coeverden.